Kontakt
D. Van Wezel Tegelwerken
Blauwe Hof 7321
6602 XR Wijchen
Homepage:www.tegelzettervanwezel.nl
Telefoon:06-57085645
Fax:

Disclaimer voor www.tegelzettervanwezel.nl

D. Van Wezel Tegelwerken verleent u hierbij toegang tot www.tegelzettervanwezel.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

D. Van Wezel Tegelwerken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van D. Van Wezel Tegelwerken.

Beperkte aansprakelijkheid

D. Van Wezel Tegelwerken spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van D. Van Wezel Tegelwerken.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. D. Van Wezel Tegelwerken doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan D. Van Wezel Tegelwerken nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij D. Van Wezel Tegelwerken en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van D. Van Wezel Tegelwerken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.